Imuauto Turku
24/7 päivystys

Kaikki imuautopalvelut Turun seudulla

Hoidamme viemäreiden ja putkistojen avaukset, tyhjennykset, huuhtelut, kuvaukset ja muut huoltotoimenpiteet niin yksityisasiakkaille kuin yrityksille. Soita 050 4074991 tai jätä yhteydenottopyyntö.

Viemärin avaus

Imuauto Turku - Viemärin avaus imuautolla

Eikö wc vedä? Pulputtavatko viemärit? Viemärissä on mitä todennäköisemmin tukos.

Avaamme niin viemäritukokset kuin muidenkin putkien tukokset imupaineautolla Turussa ja lähialueilla. Tukoksen avauksen jälkeen voidaan putkisto kuvata viemärikameralla ja selvittää mistä tukos on johtunut.

Teemme myös viemäreiden ennakoivaa huoltoa. Viemäreiden kokonaisvaltainen huuhtelu olisi hyvä suorittaa käyttökohteesta riippuen n. 5 vuoden välein. Säännöllisellä huollolla voidaan välttää hajuhaittoja, tukosten syntymistä ja vesivahinkoja.

Erotuskaivojen tyhjennys ja huolto

Imuauto Turku - Erotuskaivojen tyhjennys ja huolto

Erotuskaivojen tyhjennyksen ja pesun yhteydessä täytämme kaivon aina puhtaalla vedellä sekä tarkistamme hälytysjärjestelmän toiminnan. Tarvittaessa pystymme myös uusimaan laitteiston anturin tai koko hälytysjärjestelmän. Jätteet kuljetetaan aina asianmukaiselle jätteenhävityslaitokselle. Asiakkaalle toimitetaan kuormakirja.

Lokakaivojen tyhjennys ei poikkeuksellisesti kuulu palveluvalikoimaamme.

Rasvanerotuskaivo

Rasvanerotuskaivon eli rasvakaivon rasvanerotin estää rasvapitoisten vesien pääsyn viemäriverkostoon. Erottimen suositeltava tyhjennysväli on käyttökohteesta riippuen vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Öljynerotuskaivo

Öljynerottimen tehtävänä on estää öljypitoisten nesteiden pääsy viemäriverkostoon. Öljynerottimen tyhjennysväli määräytyy kohteen käyttöasteen, jätevesimäärien ja erottimen koon perusteella. Erotin kannattaa tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Öljynerotuskaivoista poistettava öljy ohjataan asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen.

Hiekanerotuskaivo

Hiekanerotin estää hiekan ja muun kiintoaineksen pääsyn viemäriverkostoon. Erotin on suositeltavaa tyhjentää vähintään kerran vuodessa.

Pumppaamon tyhjennys ja pesu

Pumppaamon tyhjennys ja pesu on syytä tehdä ammattilaisen toimesta. Huolimattomasti tehtäessä voi pesulla saada aikaan enemmän tuhoa kun hyötyä. Automaatio voi vaurioitua, pumppujen pesään voi jäädä ilmalukko yms.

Pumppaamoon pesu on syytä tehdä 1-2 kertaa vuodessa. Varsinkin jätevesipumppaamojen pinnalle kerääntyvä lika- ja rasvalautta saattaa aiheuttaa ongelmia. Perusvesi- ja sadevesipumppaamoihin kertyvä hiekka saattaa rikkoa pumput ja venttiilit.

Tyhjennys ja pesu on pumppaamoiden edullista ennakoivaa huoltoa, jolla estetään kalliiden osien kuten pumpun vaurioitumista.

Sadevesikaivojen tyhjennykset ja huuhtelut

Ennakoi sadevesikaivon tukkeutuminen. Tyhjennämme ja huuhtelemme kaikki sadevesikaivot ja sv-putkistot imupaineautolla. Samalla on suositeltavaa tarkastaa salaojakaivot.

Sadevesikaivojen pohjalla on yleensä lietepesä, johon kertyy sadeveden mukana valuva hiekka, lehdet, roskat ja muu kiintoaines. Sadevesikaivot on suositeltavaa tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Sadevesikaivon tyhjennyksen yhteydessä puhdistetaan/huuhdellaan tarvittaessa myös purkulinja, joka vie veden kaivosta eteenpäin. Varsinkin jos puhdistusväli on ollut liian pitkä, saattaa purkulinjassa olla paljonkin hiekkaa ja muuta likaa.

Salaojien huuhtelut, huollot ja kuvaukset

Salaojan huuhtelu suoritetaan imupaineautolla. Tämä poistaa putkista sinne kuulumattomat epäpuhtaudet kuten kivet hiekat ja juuret. Myös salaojakaivot tyhjennetään ja pestään. Huuhtelun jälkeen pystymme todentamaan salaojajärjestelmän tominnallisen ja rakenteellisen kunnon tehokkaasti viemärikameralla.

Huollosta asiakas saa aina kirjallisen raportin kuvausvideoineen sähköisesti.

Viemärikuvaus

Imuauto Turku - Viemärikuvaus

Teemme viemärien kuntokartoitustyöt RIDGID kameralla kuvaamalla Turussa ja lähialueilla. Saat meiltä niin uusien putkistojen käyttöönottotarkastukset, kuin vanhojen putkistojen kuntokartoitukset erikoisvalmisteisella kameralla suoritettuna.

Viemärikuvaus suositellaan tehtäväksi säännöllisin väliajoin ja aina viemärin avauksen yhteydessä. Putkistojen ja viemäreiden kuvaus ja huuhtelu on ennen kaikkea ennaltaehkäisevä toimenpide. Viemärikuvauksen kuvausmateriaali toimitetaan asiakkaalle muistitikulla.

Jätä yhteydenottopyyntö